งานที่เกี่ยวข้อง

กำลัง และ พลังงาน
มีใช้ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน

โรงงานเหล็ก และ อโลหะ
โฟลว์มิเตอร์ เป็นอุปกรณ์สำคัญในการจ่ายเชื้อเพลิง
และระบบหล่อเย็นในเครื่องถลุง

น้ำมัน และปิโตรเคมี
อุปกรณ์วัดระดับของ บริษัท โตเกียวเคอิโซ ได้ถูกใช้อย่างกว้างขวางเช่นวัดระดับของถังเก็บน้ำมัน และ โรงงานด้านปิโตรเคมี และ อุตสาหกรรมอื่นๆ

เคมี / ยา / ชีวเคมี
สนับสนุนงานที่ใช้ความละเอียด

อาหาร และเครื่องดื่ม
เครื่องมือวัดของ บริษัท โตเกียวเคอิโซ ได้ถูกใช้ในส่วนของขั้นตอนการผลิต และการจ่ายลำเลียงอาหาร

ผู้ผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
ถูกพิจารณาให้ใช้ในส่วนที่ต้องเกี่ยวกับข้องกับของเหลว และขั้นตอนการผลิตอื่นๆ

การระบายอากาศ / เครื่องปรับอากาศ / สุขาภิบาล
เครื่องมือวัดโฟลว์จะถูกใช้ในการควบคุม ระบบหล่อเย็น, น้ำร้อน และ ไอน้ำ

งานด้านสิ่งแวดล้อม
ถูกใช้งานอย่างกว้างขวางในระบบระบายของเสีย, เตาเผา และระบบกำจัดขยะ

ขนส่ง น้ำมัน และ ก๊าซธรรมชาติ
มีใช้ในงานบรรทุก น้ำมัน, สารเคมี และ อื่นๆ ในเรือเดินสมุทร在宝宝断奶的时候不要一下子停止,要循序渐进地慢慢来丰胸产品,可以母乳和人工喂养相结合,组成一个过渡阶段。在晚上或者是其他睡觉的时候粉嫩公主,平躺下,把胸罩解开。每天都要给乳房进行按摩产后丰胸产品,用温水清洗,这样可以促进乳房的血液循环丰胸方法